PROFIEL

Advocaat Kris Willocx is afgestudeerd als master in de Handelswetenschappen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Na deze studies startte hij zijn bachelor rechtenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en behaalde hij het masterdiploma Economisch recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Tijdens de zomer van 2004 verrijkte hij tevens zijn kennis van het Engelse rechtssysteem aan de London School of Economics and Political Sciences (LSE).

In 2005 werd hij geselecteerd om deel te nemen aan het 43ste Graduate Study Programma van de Verenigde Naties (VN) te Genève waar hij lid was van de werkgroep rond economische en sociale ontwikkeling. 

In 2010 kon hij na selectie ook deelnemen te Leiden (NL) aan het ‘Columbia Summer Program in American Law’ dat sinds 1963 georganiseerd wordt door de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Leiden en Amsterdam in samenwerking met de New Yorkse Columbia Universiteit. 

Na een stage van 2 maanden bij gerechtsdeurwaarder Frank SPRUYT te Brussel, besliste hij om na de zomer van 2010 zijn eed als advocaat af te leggen aan de Balie te Brussel en zijn 3 jaar stage te doorlopen bij Meester Sandra GOBERT van het advocatenkantoor SUB ROSA.

Overigens vervolledigde hij in het academiejaar 2010-2011 een postuniversitaire opleiding ‘Corporate Finance’ aan de KULeuven en startte hij in 2014 zijn opleiding tot curator (vereffeningen/gerechtelijke akkoorden/faillissementen). Sinds september 2014 is hij tevens actief als sectiehoofd van het Bureau voor Juridische Bijstand aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Op 14 januari 2016 werd hij ook houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’.

Op de verschillende werk- en studielocaties kwam hij in contact met een verscheidenheid aan talen en cultuur zodat hij een goede beheersing heeft van het Frans, het Engels en het Duits, naast een basiskennis van het Italiaans.

‘Levenslang leren’ is niet enkel zijn leidmotief, maar hij wou telkenmale ook praktijkervaring opdoen. Getuige hiervan zijn de talrijke jobs en stages die hij deed in diverse sectoren o.a. bij AstraZeneca, Servisair, SaraLee/Douwe Egberts, Nokia, Unilever, Axa/Winterthur, BNP Paribas Fortis en Aviapartner.

De juridische dienstverlening van advocaat Kris WILLOCX focust zich om al deze redenen dan ook hoofdzakelijk op het insolventierecht, het contractenrecht en het handels-en economisch recht. Daarnaast heeft hij eveneens interesse voor het bouw- en het eigendomsrecht. Zijn netwerk omvat eveneens externe medewerkers, waardoor u ook verder kan worden geholpen in andere disciplines.

Openheid, kwaliteit en efficiëntie nemen bij de behandeling van zijn dossiers steeds een eerste plaats in. No-nosense blijft de tagline en de aanpak is steeds oplossingsgericht. Het aanvatten van een juridische procedure wordt telkens overwogen en mag uiteraard slechts een laatste middel zijn.

Zijn maatschappelijk engagement wordt gereflecteerd in zijn lidmaatschap van het bestuur van CD&V Merchtem. Zijn resterende vrije tijd gaat voornamelijk op in het lezen en in het verkennen van binnen- en buitenland.