DISCLAIMER

Advocaat Kris WILLOCX verleent u toegang tot deze website onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op in deze disclaimer. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt U in met deze voorwaarden.

 1. Informatie
  Advocaat Kris WILLOCX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik ervan is derhalve op eigen risico.
  De informatie op deze website bevat op generlei wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling.

 2. Intellectuele eigendomsrechten
  Advocaat Kris WILLOCX behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Niettemin hebt u het recht om de verleende informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 3. Bevoegdheid
  Ieder geschil met betrekking tot de inhoud of het gebruik van deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over de geschillen.