WELKOM

“Il ne faut jamais fermer les yeux à la réalité, sous prétexte de faire du droit”
    (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge,III, Brussel,Bruylant, 1967,934.)

Waarde bezoeker,


De ordening van “het leven in een gemeenschap” veronderstelt een aantal dwingende regels waarvan het geheel het geldende recht vormt.

Het binnenstappen in het paleis van ‘Vrouwe Justitia’ en het aldus geconfronteerd worden met het geldende recht, duidt meestal op het hebben van problemen van allerlei aard. 

Advocatenkantoor WILLOCX tracht sinds 2010 een goeie gids te zijn die u de uitgang in het doolhof toont of u de oplossing aanreikt.

Wij trachten telkens om rechtshulp aan te bieden op zowel buitengerechtelijk vlak als bij gerechtelijke procedures.
Ervaring leert dat er beter niet tot het allerlaatste moment wordt gewacht vooraleer men een advocaat onder de arm neemt. “Een advocaat, beter vroeg dan laat” is geen loze kreet.

De eventuele mogelijkheid tot een goede minnelijke regeling wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd, doch evenzeer gaan we weloverwogen over tot een daadkrachtige procesvoering.

Zowel particulieren als kleine en (middel)grote ondernemingen kunnen bij ons terecht en dankzij een gedurende jaren opgebouwd netwerk van betrouwbare lokale medewerkers en internationale correspondenten aan andere balies kunnen wij ook op een efficiënte manier tussenkomen voor geschillen in alle arrondissementen.

Bent u geïnteresseerd of wou u graag een afspraak maken, aarzel dan niet om ons te contacteren via telefoon, fax en e-mail op deze website.

Absolute vertrouwelijkheid in onze dienstverlening wordt gewaarborgd.